Proiectare peisagistică

Documentație completă, piese scrise și piese desenate.

  • Masterplan – piesă desenată, plan general, la scară.
  • Plan de trasare – piese desenate, la scară, ce conțin detaliat toate cotele și indicațiile tehnice pentru elementele construite din plan.
  • Plan de plantare – piese desenate, la scară, ce conțin toate elementele vegetale, cu cote și reprezentări grafice specifice.
  • Planuri de detaliu – piese desenate, funcție de caz, ce conțin elemente construite sau vegetale, ce necesită o detaliere mai precisă pentru punerea în execuție. Aici intră și elementele de mobilier, construcții ușoare, alei, bazine, etc.
  • Tablou vegetal – documentație de specialitate, care detaliază, prin text și fotografie, fiecare specie folosită în proiectul de amenajare.
  • Antemăsurători – o listă simplă cu cantități și număr de bucăți de elemente vegetale și construite folosite în proiectul de amenajare.
  • AUTODEVIZ – materialele vegetale și de construcție și prețul acestora, folosite în proiectul de amenajare – operațiune pusă la dispozitie de către noi și realizată de către client, la cererea acestuia.
  • DEVIZ FINAL – prețul materialelor vegetale și de construcție și prețul estimativ al manoperei pentru executarea proiectului de amenajare.
  • Simulări 3D – modele tridimensionale, statite sau dinamice ale viitoarei amenajări. Sunt disponibile doar la cerere.